Разработване на ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини

webclip

Разработване на ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини

02.
Начало на проекта:
01.01.2021 г.
Край на проекта:
30.07.2021 г.

Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ е бенефициент по проект съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини“. В изпълнение на проектните дейности са планирани две събития:
1. Провеждане на структурен диалог между младежи и овластени лица с цел разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини;
2. Провеждане на информационна среща за запознаване на широката общественост с разработените ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини.

Новини от проекта