Стартира регистрацията на участници за информационна среща за запознаване с реда и правилника за конституиране на младежки омбудсман в българските общини

Стартира регистрацията на участници за информационна среща за запознаване с реда и правилника за конституиране на младежки омбудсман в българските общини

Стартира регистрацията на участници за информационна среща за запознаване с реда и правилника за конституиране на младежки омбудсман в българските общини

03.
ДАТА: 18 Юни 2021 Г.

В изпълнение на проект съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 3 „Реформиране на политиките“, дейност Младежки диалог, сдружение „Мечи Чал- Рожен“ стартира регистрация на участници за информационна среща за запознаване с реда и правилника за конституиране на младежки омбудсман в българските общини.

Всички желаещи да вземат участие могат да се регистрират чрез попълването на онлайн базирана регистрационна форма на този адрес:

https://forms.gle/bk9j7gkq88njWze89