В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 3- „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Младежки диалог“, в периода 18 -20.06.2021г. в к. к. Пампорово се проведе информационна среща между 104 участника от цяла България и овластени представители на местната власт, целта на която беше представяне на разработени по време на структурен диалог ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини. Форумът протече в рамките на 2 дни, като през първия ден, след като участниците пристигнаха и се настаниха, беше организиран панел за запознаване на участниците и разчупване на леда, инструктаж за безопасност, правила за провеждане на форума, антиковид мерки.

Модераторът представи под формата на дискусия програма Еразъм+, като в рамките на 30 мин представи ключовите дейности и остави участниците да споделят своите впечатления и натрупан отпит по програмата. След това бяха представени разработените ред и правила.

В следобедните часове пред участниците говори и предизвика дискусия младежкия омбудсман на община Благоевград Симона Велева. Тя сподели добри практики от своята дейност и отговори на въпроси. Въвлече участниците в ролева игра, чрез която ги провокира да задават различни въпроси, на които отговаряше.