В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на проект с наименование „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 3- „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Младежки диалог“, периода 18 -20.06.2021г. в к. к. Пампорово се проведе информационна среща между 104 участника от цяла България и овластени представители на местната власт, целта на която беше представяне на разработени по време на структурен диалог ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини.

През втория ден на срещата гост на форума беше Общинския омбудсман на община Благоевград. С него участниците участваха в дискусия. След него започна модул за медиен образ и изграждане на публично поведение с журналиста Калина Влайкова, която постави и задачите по групи. Участниците трябваше да симулират телевизионен дебат. В телевизионният дебат участваха 4 групи участници, всяка излъчи по един кандидат за младежки омбудсман. На всеки дебат са един срещу друг кандидат 1 и кандидат 2. За провеждането на симулацията бяха ангажирани екип от видеооператори с техника и журналиста Калина Влайкова.

Симулацията беше изключително интересна за присъстващите и всички се включиха активно в отработването на задачите. Дебата предизвика младежите и събути тяхното гражданско съзнание.

Сутринта на третия ден форумът беше закрит и всички отпътуваха, удовлетворени и по – знаещи!