През следващите два дни на Структурния диалог, който се проведе в периода 28.05.2021-01.06.2021 г. в к.к. Боровец, на участниците бяха поставени задачи, които надграждаха задачите от предходните дни, участваха в различни мероприятия и дискусии

През следващите два дни на Структурния диалог, който се проведе в периода 28.05.2021-01.06.2021 г. в к.к. Боровец, на участниците бяха поставени задачи, които надграждаха задачите от предходните дни, участваха в различни мероприятия и дискусии

През следващите два дни на Структурния диалог, който се проведе в периода 28.05.2021-01.06.2021 г. в к.к. Боровец, на участниците бяха поставени задачи, които надграждаха задачите от предходните дни, участваха в различни мероприятия и дискусии.

През следващите два дни на Структурния диалог, който се проведе в периода 28.05.2021-01.06.2021 г. в к.к. Боровец, на участниците бяха поставени задачи, които надграждаха задачите от предходните дни, участваха в различни мероприятия и дискусии.

Третия ден на програмата стартира с енерджайзер, който събуди участниците и в същото време им постави тема за размисъл свързана с общуването и начинът за предаване на информация. Как възприемаме и как предаваме нататък. Участниците се забавляваха и видяха на практика как може да се изкриви подадената информация.

Денят продължи с дискусионен панел свързан с Неправителствените организации. Видове НПО и начини на учредяване. По пътя на гражданската активност това е много важна тема и отделихме подобаващо време за да направим разяснения относно разликите между формалните и неформалните младежки организации и основните стъпки за учредяване на НПО. Лектори бяха адвокат Йордан Иванов, който е и зам. председател на Общински съвет към община Пловдив и Райчо Райчев, учредител на Български младежки форум.

На следващ етап проведохме дискусия на тема обществен посредник/ Омубдман. Лектор беше Димитър Згуров- юрист.

След това, до края на деня се разработваха ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини. Всички експерти заедно с участниците дискутираха и нанасяха в документа взетите решения относно правомощия и задължения на младежкия омбудсман и всичко свързано с неговата работа и функции.

През четвъртия ден на форума имаше няколко важни събития. Денят започна със представянето на поставените задачи. Групите участваха в симулативен модул, в който трябваше да проведат среща с овластени лица, на която две от групите да депозират и защитят подписка с искане за конституиране на младежки омбудсман, а други две групи да представят своята кандидатура за младежки омбудсман и неговата програма за развитие на младежките въпроси. По време на представянето на казусите имахме одит на място от страна на „Център за развитие на човешките ресурси“. По време на проверката всички участници попълниха анкетни листове за удовлетвореността им от провежданото събитие, които проверяващите разпространиха в залата.

След модулът с представянето на задачите на живо чрез ЗУУМ се включи заместник омбудсмана на Р България г-жа Чернева, която разказа за работата на институцията и участва в дискусия с участниците.

Следобедните часове на 4-ти ден преминаха в изготвяне на сертификати и беше оставено време за посещение на к.к. Боровец и забележителности наоколо, като настроението на участниците беше приповдигнато – груповите задачи и дискусиите ги сближиха, намериха общи теми и цели и дори в свободното си време те бяха заедно!

През последния ден на форума бяха раздадени сертификати и събитието беше закрито.