В изпълнение на дейности по проект „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на дейности по проект „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

В изпълнение на дейности по проект „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“

 

 

В изпълнение на дейности по проект „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 3- „Подкрепа за реформиране на политиките“, дейност „Младежки диалог“, в к.к. Боровец в периода 28.05.2021-01.06.2021 г. се проведе Структурен диалог между 61 участника от цяла България и овластени представители на местната власт, целта на който беше обективиране и разработване на ред и правила за конституиране на Младежки омбудсман в българските общини.

През първия ден на форума, след като се настаниха участниците, имаше организиран панел за запознаване, където всеки се представи накратко. Беше проведен инструктаж за безопасност и антиковид мерки. Участниците бяха запознати с правилата за провеждане на форума.

През следващия ден, модераторът на събитието представи, под формата на дискусия, програма Еразъм + , след което на участниците беше дадена възможност да споделят своите впечатления и натрупан опит по програмата.

Денят продължи с дискусионен и лекционен панел с лектор Владимир Славенски – преподавател по политология в ПУ „Паисий Хилендарски“, на който участниците дискутираха функциите и правомощията на органите на местната власт.

След кратка почивка форумът продължи с лекция за младежки политики и права на ЕС с лектор Райчо Райчев – един от основателите на Български младежки форум. Той запозна участниците с основните младежки политики на ЕС и с правата на младежите в ЕС.

За да могат участниците да видят как се случват нещата на практика, им бяха поставени първите групови задачи, в които да отработят наученото във форума до момента. След представянето на задачите последва дискусия на тема Форми на пряко участие в държавната власт и местното самоуправление. В дискусията участваха юрисконсулт на Община Пловдив – Ася Згурова и експерти по политология и право.

След първите два дни на срещата, интереса на участниците беше завишен неимоверно! Всички участваха активно в поставените задачи.