Консултантски услуги по проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT

Interreg_bg2x

Консултантски услуги по проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT

02.
Начало на проекта:
01.04.2019 г.
Край на проекта:
30.09.2019 г.

Извършване на консултантски услуги в изпълнение на Договор по проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни / биологични ресурси“ NATBIOT, изпълняван по програма Интеррег V – A Румъния – България и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта: 2 000,00 лв

ПО програма

Интеррег V – A Румъния – България

Новини от проекта