Support for cooperation and development

Support for cooperation and development

interreg_logo

Support for cooperation and development

02.
Начало на проекта:
26.04.2021 г.
Край на проекта:
26.04.2023 г.

Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ стартира изпълнението на проект „Support for cooperation and development“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, финансирана от ЕФРР. Общата цел на проекта е да предостави информация в много аспекти, които отговарят на основните предизвикателства пред предприемачите в трансграничния район, да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да насърчи предприемаческата култура, включително за стартиране на нов бизнес. Като резултат от проекта ще бъде изградена онлайн платформа, която ще предоставя информация, полезна за всеки вид бизнес от приоритетните сектори: Агро-хранителна промишленост, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали – Технологии, Текстилна промишленост.

Партньори по осъществяването на проектните дейности са:
– CHAMBER OF PROFESSIONALS AND HANDICRAFTS OF RODOPI;
– Special Account for Research Funds, Democritus University of Thrace, Department of CivilEngineering.

ПО програма

Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th Call

Новини от проекта