Структурен диалог между овластени представители на местната власт и младежи се състоя в к.к. Боровец в периода 28.05.2021-01.06.2021 г.

Структурен диалог между овластени представители на местната власт и младежи се състоя в к.к. Боровец в периода 28.05.2021-01.06.2021 г.

Структурен диалог между овластени представители на местната власт и младежи се състоя в к.к. Боровец в периода 28.05.2021-01.06.2021 г.

03.
ДАТА: 21 Януари 2020 Г.

В изпълнение на проект съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 3 „Реформиране на политиките“, дейност Младежки диалог, сдружение „Мечи Чал- Рожен“ организира и проведе структурен диалог между овластени представители на местната власт и младежи на тема „Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в българските общини“.

По време на 4-дневния форум участниците разбраха как функционират органите на местната власт, научиха за всички механизми за гражданско участие в процесите по формулиране и изпълнение на политиките касаещи местните общности. Разбраха как да учредят неправителствена организация и какви са формите за пряко участие на гражданите във властта както на местно, така и на национално равнище.

Между теоретичните панели на събитието изпълниха и множество практически задачи. Всички участници изготвиха местна гражданска инициатива подписка, която под формата на ситуационна игра беше попълвана без използването на реални лични данни от случайни пребиваващи в к.к. Боровец и град Самоков. Участниците бяха разделени по групи като всяка група събра средно около 60 подписа в подкрепа. В този модул участниците разбраха какви са предизвикателствата на работата на терен и как да комуникират идеите си с широката общественост така, че да получат подкрепа. На следващ етап всяка група, чрез свои представители защити необходимостта от конституиране на младежки омбудсман в реален диалог с действащ кмет на населено място и община и действащ председател на общински съвет.
В последния ден от форума участниците участваха в дискусия със заместник Омбудсмана на РБ Елена Чернева. Тя им разказа за ролята на Омбудсмана в обществения живот и сподели примери за неговата полезност за обществото. Участниците задаваха въпроси и активно участваха в дискусията.

Всеки участник получи Youthpass certificate.
Екипът на сдружение „Мечи Чал-Рожен“ благодари на г-жа Елена Чернева, за времето и отзивчивостта.Благодарим и на кмета на гр. Долна Оряховица, г-н Йордан Байчев, за пълноценното му включване в ситуационните модули и прекрасната обратна връзка, която помогна на участниците да открият силните и слаби страни в представянето им.
Благодарим на кмета на община Чавдар, г-н Григор Даулов и на председателя на общински съвет на община Чавдар, Мария Томева. Участието им във всички ситуационни модули помогна на участниците да преодолеят дистанцията между тях и местната власт и разбраха от опит как да комуникират важните за тях въпроси.

ПО ПРОЕКТ