ПОКАНА   Обучително събитие  за съществуващи компании  на Тема „Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау“

ПОКАНА Обучително събитие за съществуващи компании на Тема „Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау“

Logo_SCD_V2 - small

Support for cooperation and development

02.
Начало на проекта:
26.04.2021 г.
Край на проекта:
26.04.2023 г.

   

 ПОКАНА  

Обучително събитие за съществуващи компании

на Тема „Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау“

 

по проект “Support for cooperation and development”

финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020

 

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в Обучително събитие за

съществуващи компании в 7-те приоритетни сектора – Агро-хранителна индустрия, Устойчив туризъм, Текстилна промишленост, Управление на отпадъците, Възобновяеми енергоизточници, Здравеопазване и Материали и технологии.

 

На събитието ще бъде представена информация за успешни предприемачи и добри практики от 7-те приоритетни сектора в трансграничния регион. Ще бъдат излъчени интервюта с някои от тях и показани техните презентации.

 

 

Събитието ще се проведе на 12.11.2022г. от 14:00ч. в Зала №2, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №32.

 

 

 

Можете да посетите създадената по проекта онлайн платформа www.mechichal-rogen.eu, както и сайта на проекта www.scd6276.eu.

 

 

Участието е абсолютно безплатно и без предварителна регистрация.

Организатор: ИСИТ ООД

Бенефициент: Сдружение „Мечи Чал – Рожен“

За контакт / въпроси / обратна връзка: tosheva@isit.bg +359 878 526715

ПО програма

Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th Call