Социологическо проучване за обследване мнението на граждани и служители на общинската администрация на 5 референтни общини в България

logo_dobro_upravlenie-e1557737893734---Галина-Тошева

Социологическо проучване за обследване мнението на граждани и служители на общинската администрация на 5 референтни общини в България

02.
Начало на проекта:
02.02.2019 г.
Край на проекта:
08.12.2019 г.

В изпълнение на договор с бенефициент по проект, съфинансиран от оперативна програма „Добро управление“, екипът на сдружение „Мечи Чал-Рожен“ извърши анкетно проучване сред граждани и служители на общинската администрация на 5 референтни общини в България. Целта на проучването беше да се определи нагласата им към конституирането на механизъм за повишено гражданско участие в процесите по формулиране, мониторинг и изпълнение на местни политики, чрез съставянето на кметски съвети, работещи в услуга на кметовете на малките населени места.

ПО програма

Оперативна програма „Добро управление“

Новини от проекта