ПОКАНА    Обучително събитие за съществуващи компании  на тема „Подобряване на развитието на човешките ресурси и работата в екип“

ПОКАНА   Обучително събитие за съществуващи компании на тема „Подобряване на развитието на човешките ресурси и работата в екип“

Logo_SCD_V2 - small

Support for cooperation and development

02.
Начало на проекта:
26.04.2021 г.
Край на проекта:
26.04.2023 г.

ПОКАНА  

Обучително събитие за съществуващи компании

на тема „Подобряване на развитието на човешките ресурси и работата в екип“

 

по проект “Support for cooperation and development”

финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020

 

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в Обучително събитие за

съществуващи компании в 7-те приоритетни сектора – Агро-хранителна индустрия, Устойчив туризъм, Текстилна промишленост, Управление на отпадъците, Възобновяеми енергоизточници, Здравеопазване и Материали и технологии.

На събитието ще бъдат представени следните теми:

 

  • Баланс между личния и професионалния живот;
  • Отношения между служител и работодател;
  • Развитие и мотивация на екипите.

 

Събитието ще се проведе на 12.11.2022г. от 16:00ч. в Зала №2, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №32

 

 

Можете да посетите създадената по проекта онлайн платформа www.mechichal-rogen.eu, както и сайта на проекта www.scd6276.eu.

 

 

Участието е абсолютно безплатно и без предварителна регистрация.

Организатор: ИСИТ ООД

Бенефициент: Сдружение „Мечи Чал – Рожен“

За контакт / въпроси / обратна връзка: tosheva@isit.bg +359 878 526715

ПО програма

Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th Call